Referanser

«Veldig fornøyd med kreative innspill som var tydelig tilpasset våre preferanser. Personlig og veldig hyggelig oppfølging gjennom hele prosessen, fra overordnet idémyldring til handel i butikk om ønskelig. Oppsummert en veldig hyggelig person kombinert med høy dyktiget på sitt fag gjør at vi varmt kan anbefale Nathalie!»

Majvor & Endre


«Nathalie har hjulpet oss med innredning av vårt hus fra 1920 årene. Nathalie er svært kunnskapsrik og løsningsorientert. Hun er behagelig og tar ikke over styringen, men hjalp oss med å komme frem til gode tidløse løsninger som fungerer for oss. Vi er veldig fornøyd med arbeidet Nathalie har gjort og anbefaler henne på det.»

Fiona & Eli


«I forbindelse med bygging av ny enebolig, tok vi kontakt med Nathalie tidlig i prosessen. Det har vært en trygghet, og til god hjelp i alle de valg som skulle tas. Hun har vært lett å samarbeide med.

Hun har vært lydhør for våre ønsker og behov, og kommet med forslag og innspill basert på disse. Vi drog nytte av hennes kompetanse på mange områder (fargevalg, kjøkkenløsning, lyssetting, møblering mm)

Vi fikk en ferdig utarbeidet plan over fargene som skulle brukes i de ulike rom. Denne ble brukt av maleren i det videre arbeidet. Anbefaler gjerne hennes tjenester til andre!»

Tove Karin og Oddvar