Planløsning og møblering

En gjennomtenkt rom- og planløsning påvirker vår daglig liv. Den skal oppleves som funksjonelt og trivelig.

Et rom må av og til dekke flere funksjoner eller behov. Størrelsen vil naturligvis påvirke romløsningen, men størrelsen er ikke alt. Daglys og innredning påvirker også romløsning og skaper romfølelsen.

Utnytt rommet for å skape bedre planløsning

Det finnes rom- og planløsninger som ikke fungerer og som tapper oss for energi. Er rommets volum dårlig utnyttet? Kan planløsning og romfordeling tenkes annerledes og/eller innredning tilpasses for å øke funksjonalitet?

Det handler om å gjøre det beste ut av det vi har, å se potensialet og å utnytte plassen maksimalt.

Opplevelsen av et rom – utenom volumen – er også individuell og subjektiv. En god rom- og planløsning skal derfor både ha en praktisk og estetisk funksjon og samtidig oppleves personlig.

Endringer trenger ofte en ekstern blikk. Ta gjerne kontakt via registreringsskjema dersom du ønsker å vite mer om tidligere prosjekter jeg har utført innenfor planløsning.